Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

An item with the same key has already been added.

StackTrace:

at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource) at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add) at System.Data.DataView.ResetRowViewCache() at System.Data.DataView.UpdateIndex(Boolean force, Boolean fireEvent) at System.Data.DataView.UpdateIndex(Boolean force) at System.Data.DataView.SetIndex2(String newSort, DataViewRowState newRowStates, IFilter newRowFilter, Boolean fireEvent) at System.Data.DataView.SetIndex(String newSort, DataViewRowState newRowStates, IFilter newRowFilter) at System.Data.DataView.set_Sort(String value) at WebCtrlLib.CategoryGrid.RefreshPager() at WebCtrlLib.CategoryGrid.OnPreRender(EventArgs e) at WebCtrlLib.CategoryGridSTART2015.OnPreRender(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPart.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPart.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)